Grupa

BLISKIE RELACJE Z KLIENTAMI, TECHNOLOGIA, PASJA I USŁUGA. KILKA SŁÓW OPISU.

60-letnia historia w oparciu o najmniejszy wspólny mianownik: innowacja w świecie tworzyw sztucznych. Technologia, badania naukowe, jakość, niezawodność, usługi związane z produktami i ich personalizacja były od zawsze tym, co nas wyróżnia. Włoska kultura stanowi przy tym czynnik umacniający wartości wyznawane przez Grupę i działające w jej ramach przedsiębiorstwa.

TP REFLEX GROUP, grupa powstała w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw działających na rynku komponentów do sprzętu gospodarstwa domowego. Produkuje komponenty lub złożone systemy z tworzyw sztucznych, o wysokiej wartości technologicznej, a także części elektromechaniczne, ewentualnie wyposażone w elementy elektroniczne. Dzięki dwóm różnym rynkom zbytu, trzy marki T&P, Re-Flex i TP REFLEX GROUP są obecne w pięciu krajach na dwóch kontynentach, dysponują ośmioma zakładami i obiektami handlowymi oraz zatrudniają ponad siedmiuset pracowników oraz kooperują z licznymi współpracownikami zewnętrznymi i innymi partnerami. Jest to grupa o głębokich i solidnych korzeniach obecnie jest jednym z europejskich liderów w sektorze, która realizuje zorganizowany plan ciągłego rozwoju, wzrostu i ekspansji, umacniając swoją pozycję wśród światowych graczy. 

Stałe działanie TP REFLEX GROUP polega na możliwości odnalezienia i uznania przez klientów wartości w każdym produkcie, projekcie i kontakcie z przedsiębiorstwem.

Grupa TP REFLEX

Grupa o głębokich i solidnych korzeniach obecnie jest jednym z europejskich liderów w sektorze, która realizuje zorganizowany plan ciągłego rozwoju, wzrostu i ekspansji, umacniając swoją pozycję wśród światowych graczy. Stałe działanie TP REFLEX GROUP polega na możliwości odnalezienia i uznania przez klientów wartości w każdym produkcie, projekcie i kontakcie z przedsiębiorstwem.

RODZINA ORSI MAZZUCCHELLI

Orsi Mazzucchelli S.p.A. to Holding należący do rodziny Orsi Mazzuchelli. Historia pierwszego przedsięwzięcia o charakterze przemysłowym podjętego przez rodzinę sięga 1849 roku. Z biegiem lat podejmowała ona inne inicjatywy związane z produkcją wyrobów o wysokich walorach technicznych i estetycznych. Obecnie grupa firm należących do Orsi Mazzucchelli S.p.A. działa w różnych sektorach obejmujących: wysokiej klasy okulary i akcesoria optyczne, rynek komponentów do sprzętu gospodarstwa domowego czy sektor przewodów przemysłowych o różnym zastosowaniu.
www.mazzucchelli1849.it

Nasza misja

Jesteśmy przedsiębiorstwem wielokulturowym. Jego podstawę stanowią włoska kultura i wytwórstwo w połączeniu z doskonałościami i lokalnymi tradycjami krajów, z którymi współpracujemy, przy pełnym poszanowaniu człowieka, społeczeństwa i środowiska. Oferujemy innowacyjne rozwiązania obejmujące urządzenia bądź złożone systemy przeznaczone, m.in. do wody i innych płynów. Naszym zdaniem innowacja nie polega wyłącznie produkcji wyrobów przy użyciu najnowszych technologii. Prawdziwą innowację należy mierzyć za pomocą efektywności procesów produkcyjnych niosących ze sobą konkretne korzyści dla naszych klientów. Pragniemy stałego zadowolenia naszych klientów. Celem jest ciągły wzrost zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, a także infrastruktura coraz bliżej klienta, aby spełnić jego wymagania z zakresu produkcji oraz obsługiwać nowe rynki.

Nasza wizja

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, modele i kultury. Doceniamy talent naszego personelu, co pozwala nam stale zwiększać potencjał Grupy na coraz bardziej konkurencyjnych globalnych rynkach. Nieustannie wdrażamy plan rozwoju wysokiej jakości produktów, uzyskujemy liczne patenty oraz wypracowujemy własne rozwiązania, koncentrując się zawsze na nowych rynkach i potencjalnych odbiorcach naszych usług.

Kodeks etyczny

PRACA I WZROST PRZY PEŁNYM POSZANOWANIU CZŁOWIEKA, SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA. 

Jesteśmy przekonani, że etyka stanowi niezbędny warunek sukcesu we wszelkich przedsięwzięciach biznesowych, gdyż jest narzędziem promującym wizerunek firmy na rynkach. Działalność gospodarcza musi opierać się przede wszystkim na poszanowaniu człowieka i środowiska. Stosujemy tę zasadę od ponad 60 lat naszej aktywności.

Ulepszanie warunków pracy, szacunek wobec osób i społeczeństwa, połączenie konkurencyjności z wpływem na środowiska to kwestie uwzględniane przez nas w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rekrutujemy personel lokalnie w celu zacieśnienia integracji w miejscach, w których jesteśmy obecni. Naszym zdaniem integracja i szacunek dla lokalnych kultur mają kluczowe znaczenie.

POBIERZ PDF

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

1.

Doskonałe produkty i usługi

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

2.

Satysfakcja naszych klientów

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

3.

Stały wzrost wydajności produktów

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

4.

Zarządzenie ryzykiem i szansami z uwzględnieniem 
wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

5.

Zarządzanie procesami według 
celów i przypisanych funkcji

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

6.

Zarządzanie zasobami i kosztami w celu
uzyskania doskonałych produktów

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

7.

Stałe kształcenie personelu
w celu ciągłego doskonalenia

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

8.

Zapobieganie występowaniu ogółu przyczyn błędów
systemowych i losowych oraz ich usuwanie

Jakość

Dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości to podstawa naszego funkcjonowania. Spełniamy oczekiwania klientów dzięki stale rozszerzanemu portfelowi produktów i usług. Nieustannie pracujemy nad ograniczaniem kosztów produkcji przemysłowej poprzez badania nad alternatywnymi materiałami oraz optymizacją produktów i procesów. Dokonujemy przeglądów naszych wytycznych, analizując ryzyka i szanse z uwzględnieniem oczekiwań klientów i ogółu interesariuszy. Zarządzamy naszymi procesami z uwzględnieniem celów i odpowiedzialności, aby uzyskiwać kontrolowane wyniki, z poszanowaniem przepisów prawa, zgodnie z wymogami klienta oraz normami, jednocześnie usuwając wszelkie przyczyny błędów systemowych i losowych. Udostępniamy zasoby potrzebne do uzyskania doskonałych produktów i usług, gwarantując efektywność, doskonalenie i spójność naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Naszemu personelowi zapewniamy stałe kształcenie, według pełnionych funkcji oraz z uwzględnieniem procesów z zakresu relacji dostawcy i klienta w celu optymalizowania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Nasza jakość w punktach

9.

Zgodność z prawem, przepisami, wskazaniami
klienta i stosownymi normami

Środowisko i zrównoważony rozwój

Szacunek dla środowiska i klienta

TP REFLEX GROUP posiada certyfikat ISO 14001

Unikamy stosowania substancji i procesów, które potencjalnie mogą nieść ze sobą ryzyko dla środowiska, postępując zgodnie
z przepisami prawa w tym zakresie. Szanujemy przestrzeń i tkankę społeczną, w obrębie których funkcjonujemy. Zapobiegamy szkodom środowiskowym i związanym z nimi kosztom na podstawie analizy okoliczności, ryzyka i szans, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, aby spełnić oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Nasze cele środowiskowe:

  • Spełnienie wymogów zgodności z prawem i przepisami z zakresu środowiska w krajach, w których działamy;
  • Ocena i zmniejszenie wpływu na środowisko produktów, procesów i usług;
  • Projektowanie procesów produkcyjnych w celu ograniczenia emisji i zużycia energii zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, procesów i usług dla pracowników, klientów i środowiska;
  • Współpraca z dostawcami i klientami w celu jak najodpowiedniejszej utylizacji produktów;
  • Optymalizacja odzysku resztek produkcyjnych zgodnie ze specyfikacją klienta;
  • Stosowanie zregenerowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją klienta;
  • Motywowanie do stałego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom;
  • Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia każdego pracownika w celu zwiększania świadomości i odpowiedzialności w kwestiach związanych ze stosowaniem polityki środowiskowej; 
  • Stałe wyszukiwanie dokumentacji i informacji, aby doskonalić zarządzanie aspektami środowiskowymi.

Bezpieczeństwo

Wysokie standardy, zawsze i wszędzie

Wierzymy w znaczenie kwestii bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników. W związku z tym bezustannie podejmujemy wysiłki na rzecz doskonalenia działań z zakresu zapobiegania ryzyku w miejscu pracy oraz ochronny przed nim.

Stale inwestujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia naszego personelu. Promujemy działania szkoleniowe w tym zakresie, aby wzmacniać poczucie odpowiedzialności wśród ogółu personelu i współpracowników zewnętrznych.

Nasza organizacja sporządza analizy ryzyka i stosowne plany doskonalenia w celu wdrażania wszelkich działań zapobiegawczych, angażując wszystkie zainteresowane strony, w tym dostawców i współpracowników.

Dotyczy to ogółu siedzib na świecie, w których jednocześnie przestrzegamy rozlicznych obowiązujących lokalnie przepisów oraz ujednolicamy wysokie standardy bezpieczeństwa.

Podziękowanie

Potwierdzeniem dobrze wykonywanej pracy są liczne dowody uznania i nagrody zarówno ze strony klientów, takich jak Electrolux, Samsung, Whirlpool, LG, jak i administracji publicznej, Regionu Lombardii. Satysfakcja klienta jest naszym celem zapewniającym wzrost Grupy w czasie.

Certyfikaty

Produkty TP Reflex Group posiadają stosowne certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego i/lub mechanicznego oraz są wykonywane zgodnie z wymogami rynku europejskiego – normą EN – i rynku amerykańskiego – normą UL. Proces certyfikacji odbywa się zgodnie z dyrektywami i zasadami stosowanymi przez instytuty badań IMQ, VDE i UL. Produkty podlegają wszelkim badaniom koniecznym do kontroli zgodności z określonymi w przepisach wymogami bezpieczeństwa i niezawodności.

Ponadto, jeśli wymagane dla poszczególnych produktów, TP Reflex Group uzyskuje również stosowne certyfikaty, takie jak np. WRAS (homologacja materiałów i/lub komponentów do zaopatrzenia wody przeznaczonej do spożycia w Wielkiej Brytanii) czy NSF (dla materiałów i powłok stosowanych do produkcji wyrobów kontaktujących się z żywnością).

ISO 9001:2015

Wszystkie przedsiębiorstwa i zakłady TP REFLEX GROUP we Włoszech i na świecie są certyfikowane według normy ISO 9001:2015. Przedmiot certyfikacji obejmuje: Projektowanie i produkcję w szczególności dla sektorów sprzętu gospodarstwa domowego i hydraulicznegokomponentów elektromechanicznych, elektronicznych, systemów i powiązanych akcesoriów; wytłaczanych przewodów elastycznych, przewodów falistych, przewodów spiralnych, urządzeń zapobiegających zalaniu i akcesoriów do płynów; form i komponentów technicznych odlewanych z materiału termoplastycznego” 

ISO 14001:2015

Nasi klienci

OD LAT SPEŁNIAMY WYMOGI NASZYCH KLIENTÓW

FAGOR INDUSTRIAL

ALLADIO

ARCELIK

ARISTON THERMO

ASKOLL

ELECTROLUX PROFESSIONAL

HAIER GROUP

BREMA GROUP

BSH

CANDY HOOVER GROUP

ELECTROLUX GROUP

FISHER & PAYKEL

GORENJE

HAMA GMBH & CO. KG

LONGVIE

LG ELECTRONICS

MIDEA GROUP

MIELE

RIELLO

SAMSUNG

SCHIEFFER GMBH & CO KG

SCOTSMAN ICE

SMEG

VESTEL

WHIRLPOOL CORPORATION

Nasi klienci

OD LAT SPEŁNIAMY WYMOGI NASZYCH KLIENTÓW

FAGOR INDUSTRIAL

ALLADIO

ARCELIK

ARISTON THERMO

ASKOLL

ELECTROLUX PROFESSIONAL

HAIER GROUP

BREMA GROUP

BSH

CANDY HOOVER GROUP

ELECTROLUX GROUP

FISHER & PAYKEL

GORENJE

HAMA GMBH & CO. KG

LONGVIE

LG ELECTRONICS

MIDEA GROUP

MIELE

RIELLO

SAMSUNG

SCHIEFFER GMBH & CO KG

SCOTSMAN ICE

SMEG

VESTEL

WHIRLPOOL CORPORATION

Nasi dostawcy

Z naszymi dostawcami nawiązujemy długotrwałe relacje, co sprzyja procesowi stałego doskonalenia naszych produktów i usług.
Jakość, Terminowość, Elastyczność to podstawowe cechy, których poszukujemy u dostawców dla zwiększenia efektywności naszego łańcucha dostaw, innowacji i wzrostu.

Jednym z przykładów jest trwająca od dziesięcioleci współpraca z Grupą Elektrisola, światowym liderem w produkcji wysokiej jakości kapilarnego emaliowanego drutu z miedzi, stosowanego we wszystkich cewkach naszych elektrozaworów i produktach.

Nawiązanie współpracy z nowym dostawcą zawsze obejmuje ocenę jego niezawodności, a także ocenę wyrobu i konkurencyjności. Dostawy będące przedmiotem naszego zainteresowania obejmują:

Surowce:
Materiały termoplastyczne do wytłaczania i odlewania wtryskowego
(związki PVC, PP, EVA, TPU , LDPE , HDPE, PEX, PA, TPV, TPE, materiały samogasnące itp.) 
Stal sprężynowa
Spring steel

Komponenty produkowane na podstawie indywidualnego projektu: 
Formy z gumy wulkanizowanej
Elementy toczone z mosiądzu i stali nierdzewnej
Formy metalowe (stalowe)
Elementy skrawane i głębokotłoczone z metalu (stali, stali nierdzewnej, mosiądzu, brązu itp.)

Komponenty opcjonalne:
Magnesy, Sprężyny, Śruby, Klipsy metalowe
Złącza elektryczne 

Sprzęt: 
Formy do wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
Formy do skrawania i głębokiego tłoczenia metali 
Zautomatyzowane linie montażowe i testowe
Sprzęt do spawania tworzyw sztucznych